Skattemedlingen for inntektsåret 2019 med ny look!
Mer brukervennlig og lettere å forstå enn tidligere. Du får dessuten oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang du gjør en endring.

I år får de aller fleste* en helt ny versjon av skattemeldingen. Den skal være enklere å forstå. Blir det penger tilbake eller må du betale? De tallene slipper du å lete etter, for svaret får du med en gang. Du får en melding på sms eller e-post når skattemeldingen kan åpnes.

Innen 1. april skal alle ha mottatt skattemeldingen. Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Postene blir borte

Den kanskje største endringen er at kategorier som for eksempel «3.2.8 reisefradrag»blir borte.

Den nye skattemeldingen gjør det enklere å sjekke opplysninger, og det blir også lettere å fylle ut informasjon. Dette fordi du får veiledning og enkelte svar underveis. Postene er erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Personlige forhold
Ny utgave med temaer
Gammel utgave med poster

Tips

Bruk noen minutter på å sjekke at all informasjon som er registrert på deg stemmer. Skatteetaten får mye informasjon tilsendt, men de får ikke med seg alt.

Dersom du opplever redusert inntekt i en periode kan du midlertidig nedjustere skattetrekket ditt.

Du har rett til fradrag for gjeldsrenter og gebyr ved opptak av lån eller refinansiering.

 • Har du startet i jobb hvor du pendler?
 • Kjøpt bolig i utlandet og tatt opp lån i annet land?
 • Gitt penger til frivillige organisasjoner ?

Skatteoppgjøret kan komme tidligere i 2020

Etter at skattemeldingen blir tilgjengelig, kan du fortløpende levere den. Det legges opp til at skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av én til to uker etter at du har levert skattemeldingen.

For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

 • Du bruker ny skattemelding
 • Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • Du må ha skatt til gode
 • Du kan ikke ha ubetalte krav
 • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

* Vær oppmerksom på at ikke alle vil få den nye skattemeldingen. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller, og de som pleier å motta skattemelding på papir, og ikke digitalt. Disse vil motta skattemelding i gammelt format fra 31. mars.