Chcesz zatrzymać przymusową sprzedaż domu/mieszkania?

Skontaktuj się z nami już dziś!

Razem z Tobą znajdziemy najlepszy bank i najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie. Nie poddawaj się, dopóki nie porozmawiasz z nami o możliwych rozwiązaniach!


  Kredyt „na nowy start”

  W przypadku kredytu na „nowy start” bank akceptuje posiadanie adnotacji o niezapłaconych zobowiązaniach (betalingsanmerkning) lub sprawy windykacyjnej. Pożyczkę zabezpiecza się mieszkaniem lub domem.

  Kredyt na „nowy start” służy do spłacenia pożyczek, na których ciążą adnotacje o niezapłaconych zobowiązaniach (betalingsanmerkning). Całe zadłużenie możesz zebrać w jedną pożyczkę.

  Kredyt specjalny

  Niektórzy kredytobiorcy mają trudności z uzyskaniem kredytu w tradycyjnych bankach, pomimo zadawalającego poziomu dochodów. Kredyt specjalny może być rozwiązaniem, jeżeli masz duże zadłużenie konsumenckie, jesteś samozatrudniony lub masz nieregularne dochody.

  Usuwanie adnotacji o niezapłaconym zobowiązaniu

  Zaciągnąłeś kilka drogich krótkoterminowych pożyczek, chciałbyś pozbyć się długów w firmie windykacyjnej a może potrzebujesz pomocy w sporządzeniu listy swoich wierzycieli? Istnieją różne rozwiązania nawet w sytuacji, gdy grozi ci licytacja komornicza lub jedynym ratunkiem jest umowa spłaty i umorzenia długu (gjeldsordning).

  Czym jest przymusowa licytacja nieruchomości?

  Uzyskaj pomoc w uniknięciu przymusowej sprzedaży. Istnieje wiele banków i wiele sposobów na rozwiązanie problemów finansowych. Współpracujemy ze wszystkimi bankami oferującymi refinansowanie zadłużenia z adnotacją o niezapłaconym zobowiązaniu (betalingsanmerkning): Bank 2, Bluestep, Nordax, MyBank, Balansebank, Svea i Kraft Bank. rzymusowa sprzedaż nieruchomości odbywa się za pośrednictwem adwokata lub pośrednika nieruchomości na zlecenie sądu.  Przyczyny przymusowej sprzedaży nieruchomości mogą być następujące:

  Dla zdecydowanej większości przymusowa sprzedaż domu jest ogromnym obciążeniem. Przymusowa sprzedaż domu może oznaczać na przykład przeprowadzkę do innej miejscowości, zmianę szkoły dla dzieci, wynajem lub dłuższą drogę do pracy. Problemy finansowe są często krępujące, dlatego czasem trudno jest prosić o pomoc przyjaciół i rodzinę. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc, jeżeli znalazłeś się w sytuacji, w której wierzyciel wystąpił o przymusową sprzedaż domu. Od 1993 roku pomogliśmy dziesiątkom tysięcy klientów znaleźć dobre rozwiązania finansowe w zakresie kredytów hipotecznych i refinansowania pożyczek z adnotacjami o niezapłaconych zobowiązaniach (betalingsanmerkning).

   

  Sporządzenie przejrzystego, fachowego przygotowanego i zoptymalizowanego wniosku kredytowego, jest dla Ciebie jako klienta całkowicie bezpłatne. Działamy w imieniu banków i to one płacą nam za wykonaną przez nas pracę. Współpracujemy bezpośrednio z dedykowanymi zespołami doradców w bankach. Dlatego składając wniosek za naszym pośrednictwem uzyskujesz zwykle szybszą odpowiedź. Nie wiesz, co napisać we wniosku? – zrobimy to za Ciebie! Pozyskujemy oferty od banków, które naszym zdaniem są w stanie spełnić Twoje oczekiwania; Bank 2, Bluestep, Nordax, MyBank, Balansebank, Svea og Kraft Bank

  Pytania i odpowiedzi na temat przymusowej sprzedaży

  W jaki sposób dowiesz się, że złożono wniosek o przymusową sprzedaż?
  Doręczyciel sądowy/policja doręczy Ci wniosek w miejscu Twojego zamieszkania. Każda osoba w wieku powyżej 18 lat zamieszkująca dom otrzymuje powiadomienie pocztą.

  Kiedy sąd orzeka o przymusowej sprzedaży domu?
  Jeżeli roszczenie nie zostanie zapłacone, a Ty nie zgłosiłeś żadnych zastrzeżeń, sąd może orzec o przymusowej sprzedaży. Sąd zadecyduje o tym, czy przymusowa sprzedaż ma się odbyć w formie licytacji, czy z pomocą pośrednika nieruchomości/adwokata.

  Czy możesz samodzielnie sprzedać dom po orzeczeniu przymusowej sprzedaży przez sąd?
  Nawet jeżeli sąd orzekł o przymusowej sprzedaży, możesz sprzedać dom dobrowolnie. W takim przypadku przymusowa sprzedaż powinna zostać odroczona a o złożenie wniosku o odroczenie musisz zwrócić się do powoda.

  Jak przebiega sprzedaż?
  Zdecydowana większość sprzedaży przymusowej odbywa się za pośrednictwem adwokata lub pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ogłoszenie o sprzedaży domu i oglądanie nieruchomości wygląda podobnie jak w przypadku zwykłej sprzedaży domu.  Sprawa zostaje zamknięta, gdy sąd zaakceptuje ofertę i sporządzi plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości pomiędzy wierzycieli i inne osoby uczestniczące w podziale. W przypadkach, w których brak jest współpracy pomiędzy właścicielem nieruchomości mieszkalnej (pozwanym) a pośrednikiem/adwokatem w związku ze sprzedażą domu, powód może zażądać eksmisji pozwanego z domu zgodnie z ustawą egzekucyjną.

  Czy możesz poprosić o odroczenie sprzedaży?
  Jeżeli chcesz i masz możliwość spłaty całości lub części roszczenia, musisz skontaktować się z powodem. Jeżeli całe roszczenie zostanie spłacone, powód wycofa wniosek. W tym momencie możemy przyjść Ci z pomocą. Jeżeli znajdziemy możliwość zrefinansowania długu, możesz spłacić całe roszczenie. Jeżeli masz możliwość spłaty tylko części roszczenia, powinieneś zwrócić się do powoda o możliwość podpisania umowy spłaty. Będzie on wtedy mógł złożyć wniosek o odroczenie sprawy. Ważne jest, aby dokonywać wpłat zgodnie z planem spłaty zadłużenia, w przeciwnym razie sprawa zostanie wznowiona.

  Czy mogę nie zgadzać się z podstawą wniosku?
  Masz możliwość wniesienia zarzutów w terminie 1 miesiąca od doręczenia Ci wniosku. Sąd przekazuje następnie zarzuty stronie powodowej. W większości przypadków sąd rozstrzyga sprawę na podstawie pisemnego przedstawienia przez Ciebie sprawy.

  Czy możesz się odwołać?
  Możesz odwołać się zarówno od decyzji jak i od orzeczenia. Termin wniesienia odwołania od orzeczenia potwierdzającego ofertę wynosi 1 miesiąc od daty wydania orzeczenia, natomiast termin odwołania od orzeczenia rozdzielającego kwotę zakupu wynosi 1 miesiąc od dnia doręczenia Ci orzeczenia.

   

  Przykład pożyczki:
  Oprocentowanie nominalne 6,2%. Oprocentowanie efektywne 6,65% przy kredycie na 2 miliony kr ze spłatą na 25 lat, koszty 2 033 291 kr, koszt całkowity 4 033 291 kr.