Studielån som egenkapital

Dersom du jobber ved siden av studiene, eller bor hjemme og egentlig ikke har behov for å ta opp studielån, bør du likevel vurdere dette.

Getty Images 640235722 190827 145822

Markedets billigste topplån?

Det kan være smart å ta opp studielån selv om du har mulighet til å jobbe en del ved siden av studiene, eller bor hjemme. Hvis du ønsker å kjøpe deg bolig i fremtiden vil dette være et av de rimeligste topplånene du får tak i på markedet. Dersom du ikke bor hjemme hos foreldre og består studiene, slettes inntil 40 prosent av gjelden din. Du får utbetalt basisstøtten fra Lånekassen som lån, men inntil 40 prosent kan gjøres om til stipend. Inntektsgrensen for deg som får støtte hele året, er 182 575 kroner i 2019. Tjener du mer enn det, får du mindre stipend. Du får ikke omgjort deler av studielånet til stipend dersom du bor hjemme hos dine foreldre, men studielånet har likevel en såpass fordelaktig rente at du neppe finner et rimeligere alternativ til topplån den dagen du skal kjøpe deg bolig.


Eksempel: Du mottar 100 000 i studielån som du setter på konto. Du består studiene og lånekassen gjør om 40 000 til stipend. Du har fremdeles 100 000 på konto, men gjelden din er på kun 60 000.Bør du sette pengene på sparekonto, eller BSU?

Fordelen med å sette pengene på en vanlig sparekonto, er at du kan gjøre hva du vil med pengene etter endt studietid. Kanskje du da ikke har behov for å kjøpe deg bolig, kanskje du vil ut å reise, eller rett og slett bare tilbakebetale lånet fordi du ikke trenger pengene. Ved å sette inn pengene på vanlig sparekonto eller høyrentekonto, er du fri til å gjøre hva du vil med pengene den dagen du skal ta de i bruk.

Student crop

BSU

BSU er en spareform for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 25 000 kroner i året og du kan trekke fra 5 000 kroner i året på skatten. Totalt sparebeløp er 300 000 kroner. Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare på BSU-konto, og få skattefradrag. BSU-konto kan kun opprettes én gang for hver person, men du kan flytte kontoen fra en bank til en annen. Altså kan du ikke ha flere BSU kontoer. Renter av sparebeløpet kan ikke benyttes som en del av det årlige sparebeløpet. Rentene regnes heller ikke med ved beregning av maksimalt sparebeløp. Rentene kan ikke tas ut før sparebeløpet benyttes til bolig. Du kan imidlertid ta ut renter som påløper fra og med det inntektsår du fyller 34 år. Det kan ikke innbetales nye sparebeløp etter at du har begynt å bruke sparemidlene på BSU-kontoen, ei heller fra det året du fyller 34 år.

BSU sparepenger kan benyttes til:

  1. Kjøp av ny fast bolig til eget bruk (f.eks. kjøp av selveierbolig, andels-/aksje-/obligasjonsleilighet). Det er ikke noe krav om at sparebeløpet skal benyttes til førstegangs boliganskaffelse.
  2. Kjøpesum for nødvendig tomt til å bygge bolig.
  3. Betaling av renter og avdrag på lån på eksisterende bolig. Forutsetningen er at boligen er kjøpt etter at BSU-avtale er inngått.
  4. Kjøp av garasje/garasjeplass.
Til toppen