Skattemeldingen for inntektsåret 2022
Fra 2019 ble skattemeldingen mer brukervennlig og lettere å forstå enn tidligere. Du får dessuten oppdatert skatteberegning med en gang du gjør en endring.

I mars/april hvert år får alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd en skattemelding. Det er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. For å være sikker på at du ikke betaler for mye skatt, må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige. I 2019 ble skattemeldingen endret til en enklere og mer oversiktligutgave.  Blir det penger tilbake eller må du betale? De tallene slipper du å lete etter, for svaret får du med en gang. Du får en melding på sms eller e-post når skattemeldingen kan åpnes.

Innen 1. april skal alle ha mottatt skattemeldingen. Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Noen poster har blitt borte

Den kanskje største endringen var at kategorier som for eksempel «3.2.8 reisefradrag» ble borte.

Prøv denne fradragsveilederen

Den nye skattemeldingen gjør det enklere å sjekke opplysninger, og det er også lettere å fylle ut informasjon. Dette fordi du får veiledning og enkelte svar underveis. Postene er erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Personlige forhold
Ny utgave med temaer
Gammel utgave med poster

Bruk noen minutter på å sjekke at all informasjon som er registrert på deg stemmer. Skatteetaten får mye informasjon tilsendt, men de får ikke med seg alt.

Dersom du opplever redusert inntekt i en periode kan du midlertidig nedjustere skattetrekket ditt.

Du har rett til fradrag for gjeldsrenter og gebyr ved opptak av lån eller refinansiering.

 • Har du startet i jobb hvor du pendler?
 • Kjøpt bolig i utlandet og tatt opp lån i annet land?
 • Gitt penger til frivillige organisasjoner ?

Du har også rett til fradrag for kostnader med etableringsgebyr og refinansiering av lån. Du kan trekke fra kostnadene ved opptak av nytt boliglån eller refinansiering av gjeld.

Du kan kreve fradrag for:

 • omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr.
 • finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å få lavere rente, også kostnader til takstmann.
 • gebyrer til boligselskap knyttet til særskilt nedbetaling av IN-lån (fellesgjeld med individuell nedbetalingsrett)
 • renter på lån fra arbeidsgiver og fra private långivere (for eksempel familiemedlemmer)
 • betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter, og renter og omkostninger ved kredittkjøp
 • renter på lån i utlandet

Skatteoppgjøret kan komme tidligere

Etter at skattemeldingen blir tilgjengelig, kan du fortløpende levere den. Det legges opp til at skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av én til to uker etter at du har levert skattemeldingen.

For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

 • Du bruker ny skattemelding
 • Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • Du må ha skatt til gode
 • Du kan ikke ha ubetalte krav
 • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

* Vær oppmerksom på at ikke alle vil få den nye skattemeldingen. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller, og de som pleier å motta skattemelding på papir, og ikke digitalt. Disse vil motta skattemelding i gammelt format fra 31. mars.