Redusert inntekt som følge av Covid19/Korona?
Det er iverksatt ekstraordinære tiltak fra myndighetene og bankene for å redusere de månedlige utgiftene til boliglån. Snakk med oss om hvilke muligheter som finnes for deg. Vi samarbeider med 14 boliglånsbanker og kan derfor hjelpe deg med gode råd og fleksible løsninger.

Avdragsfrihet kan for mange halvere den månedlige kostnaden de har på boliglånet.
Her er et regneeksempel;
Boliglån på tre millioner kroner med nedbetaling over 25 år, rente på 3,05 prosent og med avdragsfrihet. Da blir månedlig utgift redusert fra ca. 14.300 kroner til ca. 7600 kroner.

Avdragsfrihet betyr at du i en periode kun betaler renter for boliglånet ditt. Du nedbetaler ikke på lånet og vil dermed gå lengre tid før lånet er nedbetalt, tilsvarende den tiden du har avdragsfrihet. Det vil derfor over tid totalt sett koste deg mer, men det vil samtidig være en løsning for å unngå store økonomiske utfordringer i en kortere periode med f.eks redusert inntekt.