Hvor mye kan jeg få i boliglån?
hvor mye kan jeg få i boliglån?

Hvor mye kan jeg få i boliglån? – det er et spørsmål mange lurer på

 

Hvor mye du kan få i boliglån avhenger av en rekke ting, men som hovedregel hos alle banker gjelder rammene i Utlånsforskriften.

Her er det spesielt 2 viktige element:

 • Kunden skal ikke ha mer gjeld totalt enn maks 5 ganger årlig brutto inntekt (om man er 2 eller flere som skal låne sammen, gjelder det den samlede inntekten før skatt)
 • Lånet som gis til boligkjøp skal ikke være på mer enn 85% av boligens kjøpesum eller verdi.

Hvordan bankene beregner en kundes likviditet er ganske forskjellig. Det er viktig at du har noen tusen til overs hver måned, selv med en rente som er 5% høyere enn dagens faktiske rente. Dette kalles «stress-rente».

Andre ting som spiller inn er:

 • Antall biler
 • Antall barn under 18 år
 • Hvordan type andre lån du har
 • Hvor lenge du har vært ansatt i dagens jobb
 • Hvor lenge du har bodd i dagens bolig
 • Utdannelse

 

 

 


  FAQ

  Hvor mye kan jeg få i boliglån?

  Likviditet er det samme som evnen til å betale for seg. Likviditetsgrad sier noe om inntekter i forhold til utgifter
  Bankene er pålagt å sjekke at kunden tåler en renteøkning på 5% for å kunne tilby lånet. Det betyr at om du søker om et lån som har rente på 2,5% i dag, må banken forsikre seg om at du også klarer å betale ned på lånet hver måned selv om renten øker til 7,5%.
  Gjeldsgrad er all gjeld du har samlet sett (også fellesgjeld til borettslag) delt på brutto inntekt. Den totale gjelden skal ikke være høyere enn fem ganger brutto årsinntekt. Det gjelder ikke bare gjeld til boliglån, men også forbrukslån, kredittkort, studielån, billån og lignende. Hvis du tjener 450 000, skal du ikke ha gjeld som til sammen er høyere enn 2 250 000 kroner. Har du et billån på 150 000 kroner, kan du ikke låne mer enn maksimalt 2 100 000 i boliglån. Dersom dere er 2 personer som tjener 450 000 hver, kan dere ha gjeld til sammen på inntil 4 500 000.
  Det er forskjellig fra bank til bank. Det er også store forskjeller på bankenes gebyr, noe som påvirker den effektive renten. Det hjelper ikke å ha litt lavere boliglånsrente dersom bankens termingebyr og etableringsgebyr er høyt. Hos Finansportalen kan du sammenlikne bankenes rentesatser. Hos de aller fleste banker tilbys de beste rentene til unge boligkjøpere under 34 år.